Noutăţi fiscale 2017

Anul 2017 vine cu o serie de noutăţi fiscale generate fie de Codul Fiscal  existent , fie de Ordonanţe de urgenţă emise în decembrie 2016 şi ianuarie 2017.

Vi le prezint mai jos pe cele mai importante:

I. Se aplică începând cu 01 ianuarie 2017

 • Cota de tva se reduce la 19%
 • Se stabileşte aplicarea nelimitată,ca timp, a facilităţii fiscale de scutire  de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice
 • Limita capitalului social pentru care firmele nou infiinţate pot opta pentru aplicarea impozitului pe profit a fost redus la 45.000 lei
 • Pentru veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală,activităţi din agricultură,silvicultură piscicultură, chirii,baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut( 2681 lei*5)
 • Se elimină impozitul pe construcţii(taxa pe stălp)
 • Se introduce un impozit specific(forfetar) activităţilor din industria hotelieră şi de alimentaţie publică
 • Se suspendă depunerea declaraţiilor 392A, 392B şi 393 până la 31 decembrie 2019
 • Persoanele care efectuează operaţiuni intracomunitare nu mai trebuie să se înscrie în Registrul operatorilor intracomunitari.

II.Se aplică începând cu 01 februarie 2017

 • Salariul minim pe economie este 1450 lei
 • Plafonul de încadrare a societăţilor în categoria microîntreprindere este de 500.000 euro la cursul 4,5411, adică 2.270.550 lei
 • Societăţile care desfăşoară  exclusiv activităţi de inovare,cercetare şi dezvoltare sunt scutite de impozit pe profit
 • Abonamentele de sanătate suportate de salariaţi sunt deductibile la calculul impozitului pe venit intr-o valoare de 400 euro anual
 •  Vanzarile de active din patrimoniul personal (constructii, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei.
  Pentru suma ce depaseste aceasta valoare, se plateste un impozit in cota de 3%
 • Se elimină plafonul de 5 ori salariul mediu brut ca bază de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale(cas) pentru persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
 • Pentru veniturile din investiţii (dividende, dobânzi, cedarea părţilor sociale şi a acţiunilor etc), nu se datorează contribuţia asigurărilor de sănătate dacă persoana fizică realizează venituri din salarii, pensii, activităti independente etc.

Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal începând cu 01 ianuarie 2016

Codul Fiscal  (Legea 277/2015) aduce începând cu 01 ianuarie 2016 o serie de modificări fiscale foarte importante pentru activitatea curentă a oricărei societăţi comerciale.

Astfel:

 1. Microîntreprinderile  au  un plafon  al veniturilor de 100.000 euro la cursul de la închiderea exerciţtiului financiar precedent.La 31 decembrie 2015 cursul BNR a fost 4.5245.
 2.  Cotele de impozitare ale microîntreprinderilor sunt în funcţie de numărul de salariaţi:
 • 1% dacă au minim 2 salariaţi
 • 2% dacă au un singur salariat
 • 3% dacă nu  au salariaţi

Salariat înseamnă un contract de muncă de 8 ore sau două contracte de 4                          ore.Condiţia numărului de salariaţi trebui îndeplinită până la data de 31 martie 2016.

3.  TVA-ul are cota standard 20%

4.  Deducerea personală  se  acordă pentru  salariaţi cu un venit  lunar brut de până la             1500 lei inclusiv( în 2015  era 1000 lei).

5.  Se  modifică  deducerile personale :

i.  de  la 250 lei la 300 lei pentru  salariaţi care nu au persoane în întretinere

ii.  de la 350 lei la 400 lei pentru salariaţi cu o persoana în întretinere

iii.  de la 450 lei la 500 lei pentru salariaţi cu 2  persoane îin întretinere

iv.  de la 550 lei la 600 lei pentru salariaţi cu 3 persoane în întretinere

v.  de la 650 lei la 800 lei pentru salariaţi cu 4  sau mai multe persoane în întretinere

Modificarea deducerilor se reflectă în majorarea venitului net al salariatului.

6.  Impozitul pe dividende  pentru  dividendele distribuite în 2016 este 5%.

Incasarile si platile in numerar -limitate incepand cu 09 mai 2015

Legea70/2015 stabileste incepand cu 09 mai 2015 limitele in care firmele si persoanele fizice pot efectua tranzactii in numerar.

Firmele pot efectua:

 • incasari in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana
 • plati in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
 • incasari de catre magazinele cash&carry si plati catre acestea  in limita unui plafon total de 10.000 lei/zi
 • plati din avansuri spre decontare in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare pesoana care a primit avansuri spre decontare.
 • Incasari in numerar de la persoane fizice in limita unui plafon de 10.000 lei de la o persoana.

Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar pentru  facturile  a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,repectiv 10.000 lei in cazul magazinelor cash&carry.

Firmele pot efectua incasari/plati pentru facturi a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,respective 10.000 lei pentru magazinele cash&carry  in limita impusa-5.000 lei/respective 10.000 lei , iar suma care depaseste se poate efectua prin alte instrumente de plata fara numerar.

Aceste plafoane nu se aplica in cazul urmatoarelor operatiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit/banci inclusiv în automatele de încasari în numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazarii pe timpul deplasarii, precum şi a cheltuielilor neprevazute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit/banci pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Naţionala a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţionala a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar în automate ce funcţioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Se introduce un plafon de 50.000 lei pe tranzactie pentru  operatiunile de incasari si plati in numerar  realizate intre persoanele fizice .Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar  pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei.

Nerespectarea acestor prevederi se amendeaza cu 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit, dar nu mai putin de 100 lei.

TVA la incasare-devine optional de la 01 ianuarie 2014

A fost publicata in Monitorul Oficial nr.809 din 19.12.2013 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale  care  face precizari privind reglementarea optiunii privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.0000 lei.

Incepand cu 01 ianuarie 2014 pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare :

 • Persoanele impozabile  a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, indiferent daca in 2013 au avut optiunea de TVA la incasare
 • Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania ,care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA

Cei care la 01 ianuarie 2014 aplica sistemul de TVA la incasare si sunt eligibili((au cifra de afaceri in 2013 sub plafon), vor proceda astfel:

 • Pot continua aplicarea sistemului de TVA la incasare,fara depunerea vreunei notificari
 • Pot solicita oricand in cusul anului 2014 radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente

Cine opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare este obligat la aplicarea acestuia pana la sfarsitul anului calendaristic,cu exceptia situatiei in care in cazul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei,caz in care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Nu aplica sistemul de TVA la incasare :

 • Persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic(art.127 alin 8 CodFiscal)
 • Persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania(art.125.1 alin 2/a Cod Fiscal)
 • Persoanele impozabile care in anul precedent au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei
 • Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul in curs.

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice

Pana la 25 mai se depune declaratia 200(http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2013.pdf)  de catre persoanele fizice care au realizat venituri din:

 • activitati independente
  • venituri comerciale:prestari de servicii, fapte de comert
  • venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,auditor,expert contabil, contabil autorizat,consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau alte profesii reglementate , desfasurate in mod independent
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala
 •  cedarea folosintei bunurilor(chirii)
 • activitati agricole  pentru care venitul net se stabileste in sistem real
 • transferul titlurilor de valoare(altele decat parti sociale si valori mobiliare)
 • operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte actiuni similare , altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate

Nu au obligatia depunerii declaratiei:

 • persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final(16%)
 • persoanele fizice care au realizat venituri in activitati independente impuse pe baza de norme de venit
 • persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente,pentru care platile anticipate sunt egale cu impozitul anual datorat

Declaratia se depune impreuna cu anexele completate, direct  la registratura organulului  fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul  are adresa/ unde isi are domiciliul sau  la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia mai poate fi depusa si prin mijloace electronice prin depunerea declaratiilor on-line pe portalul  e-guvernare.ro.

H.G. 84/14 martie 2013. Bonurile fiscale si TVA-ul deductibil

Din 14 martie 2013 a  intrat  in vigoare H.G.84/2013 care aduce modficari la Codul Fiscal in ceea ce priveste deducerea tva-ului aferent bonurilor fiscale.

Astfel ca: TVA –ul va putea fi dedus din bonurile fiscale a caror valoarea se incadreaza in limita a 100 euro(inclusiv tva) si doar daca bonurile fiscale au imprimate pe ele codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului.

H.G.84 precizeaza ca  imprimarea codului de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului sa fie facuta  cu ajutorul casei de marcat.

Cursul de schimb utilizat pentu determinarea valorii bonului fiscal este cursul  BNR din data emiterii bonului fiscal.

Aceasta modificare se aplica bonurilor fiscale atat pentru carburanti(vechile reglementari nu limitau valoarea  acestora), cat si pentru orice alte achizitii.

IMPORTANT:
Daca achizitiile facute depasesc valoarea de 100 euro, solicitati  factura  fiscala!

Microintreprinderile-modificari de la 01 februarie 2013

Microintreprinderea a fost alegerea tuturor intreprinzatorilor cu venituri anuale pana in 100.000 euro,cu un numar mic de salariati si cu activitati cu marja de profit peste 19%(dar cu cheltuieli mici).
Desi s-a creat un Minister al IMMurilor-noi -cu totii sperand ca de acum inainte vom avea facilitati fiscale nemaintalnite si nemaivazute-tocmai aceste mici intreprinderi sunt lovite in plin.
Acum cateva zile a aparut un proiect emis de Ministerul Finantelor din neant .Numai o saptamana i-a luat Guvernului sa-l supuna dezbaterii publice si sa-l aprobe cu aplicabilitate de la 01 februarie 2013 ,aducand modificari majore asupra microintreprinderilor.

Sa va explic:
Pana azi societatile existente care nu indeplineau conditiile prevazute de art.112 Codul Fiscal erau platitoare de impozit pe profit, adica 16% la profitul impozabil.
Societatile nou infiintate puteau alege daca vor sa fie societati platitoare de impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderilor.

Art 112 stabileste ca pentru a putea intra in categoria societatilor care platesc impozitul pe venitul microintreprinderilor ,adica 3% asupra veniturilor obtinute de societate , societatile trebuia sa indeplineasca cumulativ,la finalul anului precedent, urmatoarele conditii:

 • sa realizeze venituri altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar,in domeniula asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital sau in domeniul jocurilor de noroc,consultantei si managementului;
 • sa aiba de la 1 la 9 salariati,inclusiv;
 • sa fi realizat venituri care nu depasesc echivalentul in lei a 100.000 euro;
 • capitalul social al acestora sa fie detinut de alte persoane decat statul si autoritatile locale.

OG nr.8/2013 publicata in M.Of.nr.54 din 23.01.2013 impune modificarea conditiilor privind microintreprinderile:
• Ramane conditia activitatilor desfasurate
• Nu mai conteaza numarul de salariati
• Se modifica veniturile obtinute:65.000 euro(adica 287.892 lei) in loc de 100.000 euro
• Ramane conditia capitalului social.

Societatile afectate insa vor fi cele platitoare de impozit pe profit,cu venituri mici-micile buticuri de afaceri-care plateau impozit in functie de marja de profit.
Noua modificare impune obligativitatea platii impozitului pe venitul microintreprinderilor asupra tuturor societatilor existente care indeplinesc conditiile de mai sus,chiar daca au fost pana la 01 februarie 2013 societati platitoare de impozit pe profit.
Totodata toate societatile nou infiintate sunt obligatoriu platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor,cu exceptia celor care nu indeplinesc conditia de activitate desfasurata si capital social.

TVA la incasare din 01 ianuarie 2013

Incepand cu 01 ianuarie 2013 ,OG 15/2012 stabileste ca:

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în Romania a carei cifra de afaceri ,in perioada 1octombrie 2011–30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare .

Din punctul  de vedere  al livrarilor sau prestarilor efectuatepersoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare au obligatia  sa emita facturi cu TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu mentiunea “TVA la incasare”.

DECI:Verificati pe facturile primite(atunci cand nu platiti in numerar !) mentiunea de mai sus :”TVA la incasare” !

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.

In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege(cel tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei), exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Din punctul de vedere al  achizitiilor de bunuri sau servicii,  persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa deduca  taxa pe valoarea adaugata din facturile de achizitii numai in momentul in care isi vor plati furnizorii, indiferent daca furnizorii sunt sau nu in sistemul TVA la incasare. Deducerea se face prin declararea taxei pe valoarea adaugata ca TVA deductibil in decontul de TVA aferent perioadei fiscale in care se face plata partiala sau totala a facturii de achizitie.

Gasiti  ghidul de aplicare aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/informatii_ref_reglem_sistem_TVA_la_incasare.htm

Modificari ale Codului Fiscal cf.OUG24/2012 aplicabile cu 01.07.2012

I.TVA

Regim de deducere TVA

Tva-ul aferent cumpararii,achizitiei intracomunitare,importului,inchirierii sau leasingului  de vehicule rutiere monitorizate,in cazul in care aceste vehicule nu sunt  utilizate exclusive in scopul activitatii economice, se limiteaza la 50%.

Prevederile de mai sus nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere monitorizate:

 • Vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta,servicii de paza si protectie si servicii de curierat
 • Vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii
 • Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata,inclusiv pentru serviciile de taximetrie
 • Vehiculele utilizate pentru prestarea serviilor cu plata(inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi)
 • Vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational
 • Vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Prevederile de mai sus se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri,pentru contravaloaraea partiala a bunurilor si/sau serviciilor,inainte de 01 iulie 2012,daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.

Inregistrarea in scopuri de tva

Plafonul de scutire a TVA pentru operatiune impozabile in Romania se modifica de la 35.000 euro la 65.000 euro,respectiv 220.000 lei.

 • Persoanele nou infiintate dupa 01 iulie 2012  se vor raporta la plafonul de 220.000 lei,ne mai determinandu-se proportional  cu perioada ramasa de la infiintare pana la sfarsitul anului.

S-au stabilit reguli suplimentare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici:

 • Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia socitarii inregistrarii in scopuri de tva  daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 sau daca depasesc palfonul de 220.000 lei pana la 31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile infiintate in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de tva daca depasesc in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.In cazul in care nu au depasit in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei,acestea au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de tva daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la 31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile infiintate incepand cu 01 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de tva daca depasesc plafonul de 220.000 lei in perioada 01 iulie-31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de tva inainte de 01 iulie 2012,ca urmare a depasirii plafonului de scutire,pot solicita incepand cu data de 01 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrare in scopuri de tva ,cu conditia ca la data solictarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei

II.IMPOZIT PE PROFIT

Sunt cheltuieli deductibile :

 • 50% din cheltuielile de functionare,intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice ,aferente unui singur autoturism atribuit fiecarei persoane cu astfel de atributii
 • 50%  din cheltuielile  aferente vehiculelor rutiere monitorizate care nu sunt utilizate exclusive in scopul activitatii economice

Sunt deductibile integral cheltuielile cu amortizarea acestor vehicule.

Sunt cheltuieli integral deductibile cele atribuite vehiculelor care se inscriu in urmatoarele categorii:

 • Vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta,servicii de paza si protectie si servicii de curierat
 • Vehicule utilizate de agentii de vanzari si de achizitii
 • Vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plata,inclusiv pentru serviciile de taximetrie
 • Vehicule utilizate pentru prestarea serviciilor cu plata(inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi)
 • Vehiculele utilizate ca marfuri in scop commercial.

 

Sunt cheltuieli deductibile –provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii lor,in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului,pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 01 iulie inclusiv,sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar si au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

III.IMPOZIT PE VENIT

La stabilirea venitului net anual din activitati independente, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere monitorizate,cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea.

Despre Microintreprindere

Microintreprinderea este legiferata de Lg 571/2003 actualizata si este definita astfel:

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât cele desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital( cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii) în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului si cele care  au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale

Persoana juridică română nou-înfiinţată care a optat pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și care nu a angajat în termenul de 60 de zile de la data eliberării certificatului de înregistrare este plătitoare de impozit pe profit de la data înregistrării acesteia la registrul comerţului. 

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.

Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii

Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.

Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, daca indeplinesc conditiile de mai sus si  dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.

Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute mai sus.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita  prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Baza impozabilă

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

d) veniturile din subvenţii de exploatare;

e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Declararea optiunii de microintreprindere

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.