Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice

Pana la 25 mai se depune declaratia 200(http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2013.pdf)  de catre persoanele fizice care au realizat venituri din:

 • activitati independente
  • venituri comerciale:prestari de servicii, fapte de comert
  • venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,auditor,expert contabil, contabil autorizat,consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau alte profesii reglementate , desfasurate in mod independent
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala
 •  cedarea folosintei bunurilor(chirii)
 • activitati agricole  pentru care venitul net se stabileste in sistem real
 • transferul titlurilor de valoare(altele decat parti sociale si valori mobiliare)
 • operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte actiuni similare , altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate

Nu au obligatia depunerii declaratiei:

 • persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final(16%)
 • persoanele fizice care au realizat venituri in activitati independente impuse pe baza de norme de venit
 • persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente,pentru care platile anticipate sunt egale cu impozitul anual datorat

Declaratia se depune impreuna cu anexele completate, direct  la registratura organulului  fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul  are adresa/ unde isi are domiciliul sau  la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia mai poate fi depusa si prin mijloace electronice prin depunerea declaratiilor on-line pe portalul  e-guvernare.ro.

Leave a Reply