Incasarile si platile in numerar -limitate incepand cu 09 mai 2015

Legea70/2015 stabileste incepand cu 09 mai 2015 limitele in care firmele si persoanele fizice pot efectua tranzactii in numerar.

Firmele pot efectua:

 • incasari in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana
 • plati in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
 • incasari de catre magazinele cash&carry si plati catre acestea  in limita unui plafon total de 10.000 lei/zi
 • plati din avansuri spre decontare in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare pesoana care a primit avansuri spre decontare.
 • Incasari in numerar de la persoane fizice in limita unui plafon de 10.000 lei de la o persoana.

Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar pentru  facturile  a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,repectiv 10.000 lei in cazul magazinelor cash&carry.

Firmele pot efectua incasari/plati pentru facturi a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,respective 10.000 lei pentru magazinele cash&carry  in limita impusa-5.000 lei/respective 10.000 lei , iar suma care depaseste se poate efectua prin alte instrumente de plata fara numerar.

Aceste plafoane nu se aplica in cazul urmatoarelor operatiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit/banci inclusiv în automatele de încasari în numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazarii pe timpul deplasarii, precum şi a cheltuielilor neprevazute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit/banci pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Naţionala a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţionala a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar în automate ce funcţioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Se introduce un plafon de 50.000 lei pe tranzactie pentru  operatiunile de incasari si plati in numerar  realizate intre persoanele fizice .Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar  pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei.

Nerespectarea acestor prevederi se amendeaza cu 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit, dar nu mai putin de 100 lei.

Leave a Reply