Modificari ale Codului Fiscal cf.OUG24/2012 aplicabile cu 01.07.2012

I.TVA

Regim de deducere TVA

Tva-ul aferent cumpararii,achizitiei intracomunitare,importului,inchirierii sau leasingului  de vehicule rutiere monitorizate,in cazul in care aceste vehicule nu sunt  utilizate exclusive in scopul activitatii economice, se limiteaza la 50%.

Prevederile de mai sus nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere monitorizate:

 • Vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta,servicii de paza si protectie si servicii de curierat
 • Vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii
 • Vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata,inclusiv pentru serviciile de taximetrie
 • Vehiculele utilizate pentru prestarea serviilor cu plata(inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi)
 • Vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational
 • Vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Prevederile de mai sus se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri,pentru contravaloaraea partiala a bunurilor si/sau serviciilor,inainte de 01 iulie 2012,daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.

Inregistrarea in scopuri de tva

Plafonul de scutire a TVA pentru operatiune impozabile in Romania se modifica de la 35.000 euro la 65.000 euro,respectiv 220.000 lei.

 • Persoanele nou infiintate dupa 01 iulie 2012  se vor raporta la plafonul de 220.000 lei,ne mai determinandu-se proportional  cu perioada ramasa de la infiintare pana la sfarsitul anului.

S-au stabilit reguli suplimentare la regimul special de scutire pentru intreprinderile mici:

 • Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia socitarii inregistrarii in scopuri de tva  daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 sau daca depasesc palfonul de 220.000 lei pana la 31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile infiintate in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de tva daca depasesc in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.In cazul in care nu au depasit in perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei,acestea au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de tva daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la 31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile infiintate incepand cu 01 iulie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de tva daca depasesc plafonul de 220.000 lei in perioada 01 iulie-31 decembrie 2012
 • Persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de tva inainte de 01 iulie 2012,ca urmare a depasirii plafonului de scutire,pot solicita incepand cu data de 01 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrare in scopuri de tva ,cu conditia ca la data solictarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei

II.IMPOZIT PE PROFIT

Sunt cheltuieli deductibile :

 • 50% din cheltuielile de functionare,intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice ,aferente unui singur autoturism atribuit fiecarei persoane cu astfel de atributii
 • 50%  din cheltuielile  aferente vehiculelor rutiere monitorizate care nu sunt utilizate exclusive in scopul activitatii economice

Sunt deductibile integral cheltuielile cu amortizarea acestor vehicule.

Sunt cheltuieli integral deductibile cele atribuite vehiculelor care se inscriu in urmatoarele categorii:

 • Vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta,servicii de paza si protectie si servicii de curierat
 • Vehicule utilizate de agentii de vanzari si de achizitii
 • Vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plata,inclusiv pentru serviciile de taximetrie
 • Vehicule utilizate pentru prestarea serviciilor cu plata(inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi)
 • Vehiculele utilizate ca marfuri in scop commercial.

 

Sunt cheltuieli deductibile –provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii lor,in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului,pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 01 iulie inclusiv,sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar si au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.

III.IMPOZIT PE VENIT

La stabilirea venitului net anual din activitati independente, nu sunt cheltuieli deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere monitorizate,cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea.

Leave a Reply