TVA la incasare-devine optional de la 01 ianuarie 2014

A fost publicata in Monitorul Oficial nr.809 din 19.12.2013 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale  care  face precizari privind reglementarea optiunii privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.0000 lei.

Incepand cu 01 ianuarie 2014 pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare :

  • Persoanele impozabile¬† a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, indiferent daca in 2013 au avut optiunea de TVA la incasare
  • Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania ,care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA

Cei care la 01 ianuarie 2014 aplica sistemul de TVA la incasare si sunt eligibili((au cifra de afaceri in 2013 sub plafon), vor proceda astfel:

  • Pot continua aplicarea sistemului de TVA la incasare,fara depunerea vreunei notificari
  • Pot solicita oricand in cusul anului 2014 radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente

Cine opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare este obligat la aplicarea acestuia pana la sfarsitul anului calendaristic,cu exceptia situatiei in care in cazul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei,caz in care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Nu aplica sistemul de TVA la incasare :

  • Persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic(art.127 alin 8 CodFiscal)
  • Persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania(art.125.1 alin 2/a Cod Fiscal)
  • Persoanele impozabile care in anul precedent au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei
  • Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul in curs.

Leave a Reply