TVA la incasare din 01 ianuarie 2013

Incepand cu 01 ianuarie 2013 ,OG 15/2012 stabileste ca:

Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în Romania a carei cifra de afaceri ,in perioada 1octombrie 2011–30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare .

Din punctul  de vedere  al livrarilor sau prestarilor efectuatepersoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare au obligatia  sa emita facturi cu TVA pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu mentiunea “TVA la incasare”.

DECI:Verificati pe facturile primite(atunci cand nu platiti in numerar !) mentiunea de mai sus :”TVA la incasare” !

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.

In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege(cel tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei), exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii.

Din punctul de vedere al  achizitiilor de bunuri sau servicii,  persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa deduca  taxa pe valoarea adaugata din facturile de achizitii numai in momentul in care isi vor plati furnizorii, indiferent daca furnizorii sunt sau nu in sistemul TVA la incasare. Deducerea se face prin declararea taxei pe valoarea adaugata ca TVA deductibil in decontul de TVA aferent perioadei fiscale in care se face plata partiala sau totala a facturii de achizitie.

Gasiti  ghidul de aplicare aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/primapagina/informatii_ref_reglem_sistem_TVA_la_incasare.htm

Leave a Reply