Noutăţi fiscale 2017

Anul 2017 vine cu o serie de noutăţi fiscale generate fie de Codul Fiscal  existent , fie de Ordonanţe de urgenţă emise în decembrie 2016 şi ianuarie 2017.

Vi le prezint mai jos pe cele mai importante:

I. Se aplică începând cu 01 ianuarie 2017

 • Cota de tva se reduce la 19%
 • Se stabileşte aplicarea nelimitată,ca timp, a facilităţii fiscale de scutire  de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice
 • Limita capitalului social pentru care firmele nou infiinţate pot opta pentru aplicarea impozitului pe profit a fost redus la 45.000 lei
 • Pentru veniturile din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală,activităţi din agricultură,silvicultură piscicultură, chirii,baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut( 2681 lei*5)
 • Se elimină impozitul pe construcţii(taxa pe stălp)
 • Se introduce un impozit specific(forfetar) activităţilor din industria hotelieră şi de alimentaţie publică
 • Se suspendă depunerea declaraţiilor 392A, 392B şi 393 până la 31 decembrie 2019
 • Persoanele care efectuează operaţiuni intracomunitare nu mai trebuie să se înscrie în Registrul operatorilor intracomunitari.

II.Se aplică începând cu 01 februarie 2017

 • Salariul minim pe economie este 1450 lei
 • Plafonul de încadrare a societăţilor în categoria microîntreprindere este de 500.000 euro la cursul 4,5411, adică 2.270.550 lei
 • Societăţile care desfăşoară  exclusiv activităţi de inovare,cercetare şi dezvoltare sunt scutite de impozit pe profit
 • Abonamentele de sanătate suportate de salariaţi sunt deductibile la calculul impozitului pe venit intr-o valoare de 400 euro anual
 •  Vanzarile de active din patrimoniul personal (constructii, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei.
  Pentru suma ce depaseste aceasta valoare, se plateste un impozit in cota de 3%
 • Se elimină plafonul de 5 ori salariul mediu brut ca bază de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale(cas) pentru persoanele care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
 • Pentru veniturile din investiţii (dividende, dobânzi, cedarea părţilor sociale şi a acţiunilor etc), nu se datorează contribuţia asigurărilor de sănătate dacă persoana fizică realizează venituri din salarii, pensii, activităti independente etc.

Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal începând cu 01 ianuarie 2016

Codul Fiscal  (Legea 277/2015) aduce începând cu 01 ianuarie 2016 o serie de modificări fiscale foarte importante pentru activitatea curentă a oricărei societăţi comerciale.

Astfel:

 1. Microîntreprinderile  au  un plafon  al veniturilor de 100.000 euro la cursul de la închiderea exerciţtiului financiar precedent.La 31 decembrie 2015 cursul BNR a fost 4.5245.
 2.  Cotele de impozitare ale microîntreprinderilor sunt în funcţie de numărul de salariaţi:
 • 1% dacă au minim 2 salariaţi
 • 2% dacă au un singur salariat
 • 3% dacă nu  au salariaţi

Salariat înseamnă un contract de muncă de 8 ore sau două contracte de 4                          ore.Condiţia numărului de salariaţi trebui îndeplinită până la data de 31 martie 2016.

3.  TVA-ul are cota standard 20%

4.  Deducerea personală  se  acordă pentru  salariaţi cu un venit  lunar brut de până la             1500 lei inclusiv( în 2015  era 1000 lei).

5.  Se  modifică  deducerile personale :

i.  de  la 250 lei la 300 lei pentru  salariaţi care nu au persoane în întretinere

ii.  de la 350 lei la 400 lei pentru salariaţi cu o persoana în întretinere

iii.  de la 450 lei la 500 lei pentru salariaţi cu 2  persoane îin întretinere

iv.  de la 550 lei la 600 lei pentru salariaţi cu 3 persoane în întretinere

v.  de la 650 lei la 800 lei pentru salariaţi cu 4  sau mai multe persoane în întretinere

Modificarea deducerilor se reflectă în majorarea venitului net al salariatului.

6.  Impozitul pe dividende  pentru  dividendele distribuite în 2016 este 5%.

Incasarile si platile in numerar -limitate incepand cu 09 mai 2015

Legea70/2015 stabileste incepand cu 09 mai 2015 limitele in care firmele si persoanele fizice pot efectua tranzactii in numerar.

Firmele pot efectua:

 • incasari in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana
 • plati in numerar in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
 • incasari de catre magazinele cash&carry si plati catre acestea  in limita unui plafon total de 10.000 lei/zi
 • plati din avansuri spre decontare in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare pesoana care a primit avansuri spre decontare.
 • Incasari in numerar de la persoane fizice in limita unui plafon de 10.000 lei de la o persoana.

Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar pentru  facturile  a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,repectiv 10.000 lei in cazul magazinelor cash&carry.

Firmele pot efectua incasari/plati pentru facturi a caror valoare este mai mare de 5.000 lei,respective 10.000 lei pentru magazinele cash&carry  in limita impusa-5.000 lei/respective 10.000 lei , iar suma care depaseste se poate efectua prin alte instrumente de plata fara numerar.

Aceste plafoane nu se aplica in cazul urmatoarelor operatiuni:

 • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit/banci inclusiv în automatele de încasari în numerar;
 • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazarii pe timpul deplasarii, precum şi a cheltuielilor neprevazute efectuate în acest sens;
 • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
 • retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit/banci pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege
 • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care presteaza servicii de plata autorizate de Banca Naţionala a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţionala a României, potrivit legii;
 • depunerea de numerar în automate ce funcţioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Se introduce un plafon de 50.000 lei pe tranzactie pentru  operatiunile de incasari si plati in numerar  realizate intre persoanele fizice .Se interzic incasarile/platile fragmentate in numerar  pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei.

Nerespectarea acestor prevederi se amendeaza cu 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit, dar nu mai putin de 100 lei.

TVA la incasare-devine optional de la 01 ianuarie 2014

A fost publicata in Monitorul Oficial nr.809 din 19.12.2013 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale  care  face precizari privind reglementarea optiunii privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.0000 lei.

Incepand cu 01 ianuarie 2014 pot opta pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare :

 • Persoanele impozabile  a caror cifra de afaceri in anul 2013 nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, indiferent daca in 2013 au avut optiunea de TVA la incasare
 • Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in Romania ,care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA

Cei care la 01 ianuarie 2014 aplica sistemul de TVA la incasare si sunt eligibili((au cifra de afaceri in 2013 sub plafon), vor proceda astfel:

 • Pot continua aplicarea sistemului de TVA la incasare,fara depunerea vreunei notificari
 • Pot solicita oricand in cusul anului 2014 radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente

Cine opteaza pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare este obligat la aplicarea acestuia pana la sfarsitul anului calendaristic,cu exceptia situatiei in care in cazul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei,caz in care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Nu aplica sistemul de TVA la incasare :

 • Persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic(art.127 alin 8 CodFiscal)
 • Persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania(art.125.1 alin 2/a Cod Fiscal)
 • Persoanele impozabile care in anul precedent au depasit cifra de afaceri de 2.250.000 lei
 • Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul in curs.

Declaratia 200 privind veniturile realizate de persoanele fizice

Pana la 25 mai se depune declaratia 200(http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2013.pdf)  de catre persoanele fizice care au realizat venituri din:

 • activitati independente
  • venituri comerciale:prestari de servicii, fapte de comert
  • venituri din profesii libere: din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar,auditor,expert contabil, contabil autorizat,consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau alte profesii reglementate , desfasurate in mod independent
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuala
 •  cedarea folosintei bunurilor(chirii)
 • activitati agricole  pentru care venitul net se stabileste in sistem real
 • transferul titlurilor de valoare(altele decat parti sociale si valori mobiliare)
 • operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte actiuni similare , altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate

Nu au obligatia depunerii declaratiei:

 • persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final(16%)
 • persoanele fizice care au realizat venituri in activitati independente impuse pe baza de norme de venit
 • persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente,pentru care platile anticipate sunt egale cu impozitul anual datorat

Declaratia se depune impreuna cu anexele completate, direct  la registratura organulului  fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul  are adresa/ unde isi are domiciliul sau  la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Declaratia mai poate fi depusa si prin mijloace electronice prin depunerea declaratiilor on-line pe portalul  e-guvernare.ro.

H.G. 84/14 martie 2013. Bonurile fiscale si TVA-ul deductibil

Din 14 martie 2013 a  intrat  in vigoare H.G.84/2013 care aduce modficari la Codul Fiscal in ceea ce priveste deducerea tva-ului aferent bonurilor fiscale.

Astfel ca: TVA –ul va putea fi dedus din bonurile fiscale a caror valoarea se incadreaza in limita a 100 euro(inclusiv tva) si doar daca bonurile fiscale au imprimate pe ele codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului.

H.G.84 precizeaza ca  imprimarea codului de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului sa fie facuta  cu ajutorul casei de marcat.

Cursul de schimb utilizat pentu determinarea valorii bonului fiscal este cursul  BNR din data emiterii bonului fiscal.

Aceasta modificare se aplica bonurilor fiscale atat pentru carburanti(vechile reglementari nu limitau valoarea  acestora), cat si pentru orice alte achizitii.

IMPORTANT:
Daca achizitiile facute depasesc valoarea de 100 euro, solicitati  factura  fiscala!

Microintreprinderile-modificari de la 01 februarie 2013

Microintreprinderea a fost alegerea tuturor intreprinzatorilor cu venituri anuale pana in 100.000 euro,cu un numar mic de salariati si cu activitati cu marja de profit peste 19%(dar cu cheltuieli mici).
Desi s-a creat un Minister al IMMurilor-noi -cu totii sperand ca de acum inainte vom avea facilitati fiscale nemaintalnite si nemaivazute-tocmai aceste mici intreprinderi sunt lovite in plin.
Acum cateva zile a aparut un proiect emis de Ministerul Finantelor din neant .Numai o saptamana i-a luat Guvernului sa-l supuna dezbaterii publice si sa-l aprobe cu aplicabilitate de la 01 februarie 2013 ,aducand modificari majore asupra microintreprinderilor.

Sa va explic:
Pana azi societatile existente care nu indeplineau conditiile prevazute de art.112 Codul Fiscal erau platitoare de impozit pe profit, adica 16% la profitul impozabil.
Societatile nou infiintate puteau alege daca vor sa fie societati platitoare de impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderilor.

Art 112 stabileste ca pentru a putea intra in categoria societatilor care platesc impozitul pe venitul microintreprinderilor ,adica 3% asupra veniturilor obtinute de societate , societatile trebuia sa indeplineasca cumulativ,la finalul anului precedent, urmatoarele conditii:

 • sa realizeze venituri altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar,in domeniula asigurarilor si reasigurarilor,al pietei de capital sau in domeniul jocurilor de noroc,consultantei si managementului;
 • sa aiba de la 1 la 9 salariati,inclusiv;
 • sa fi realizat venituri care nu depasesc echivalentul in lei a 100.000 euro;
 • capitalul social al acestora sa fie detinut de alte persoane decat statul si autoritatile locale.

OG nr.8/2013 publicata in M.Of.nr.54 din 23.01.2013 impune modificarea conditiilor privind microintreprinderile:
• Ramane conditia activitatilor desfasurate
• Nu mai conteaza numarul de salariati
• Se modifica veniturile obtinute:65.000 euro(adica 287.892 lei) in loc de 100.000 euro
• Ramane conditia capitalului social.

Societatile afectate insa vor fi cele platitoare de impozit pe profit,cu venituri mici-micile buticuri de afaceri-care plateau impozit in functie de marja de profit.
Noua modificare impune obligativitatea platii impozitului pe venitul microintreprinderilor asupra tuturor societatilor existente care indeplinesc conditiile de mai sus,chiar daca au fost pana la 01 februarie 2013 societati platitoare de impozit pe profit.
Totodata toate societatile nou infiintate sunt obligatoriu platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor,cu exceptia celor care nu indeplinesc conditia de activitate desfasurata si capital social.